Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
Ryszard Oleś-Adamiecki

Firma „STALEX” koncentruje swoją działalność przede wszystkim na robotach związanych z realizacją inwestycji przemysłowych takich jak:

  • wykonawstwo konstrukcji stalowych;
  • montaż konstrukcji stalowych;
  • montaż maszyn przemysłowych, linii technologicznych, suwnic, kominów;
  • roboty ogólno-budowlane (fundamentowe, murarskie, tynkarskie);
  • wykonawstwo fundamentów pod maszyny o dużym stopniu skomplikowania;
  • roboty malarskie i antykorozyjne;
  • roboty dekarsko-blacharskie i elewacyjne;
  • wykonanie i montaż obudów i ekranów dźwiękochłonno-izolacyjnych;
  • projektowanie w zakresie wszystkich branż budowlanych.

Wycenę na wykonywane prace opracowujemy w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych lub na podstawie dwustronnych uzgodnień.

Zapewniamy całkowite zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do wykonania robót jak również generalny nadzór budowy od momentu projektowania do ostatecznego odbioru.

adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 tel. kom. +48 602697715 poczta@stalex.pl
Mobi
Copyright © 2010. STALEX. Wykonanie: WizjaNet